• presentació

     Les dades, la funció i les característiques del Parc

     Els órgans de govern i de gestió

     La nostra aposta

     Un recorregut per un espai únic

     Una ubicació estratègica

     Nova marca

 • PROJECTES
 • EMPRESES
    • Per estar al dia de l’actualitat del Parc

     Estigues a l’última del que fan les empreses del Parc

     Les activitats i accions del Parc

 • SEU ELECTRÒNICA

PROJECTES

APTENISA

La necessitat de donar suport a les start-ups constitueix una de les activitats característiques del Parcs Científics i Tecnològics (PCT). El Parc de Lleida, en el marc de les seves accions de dinamització precisa d’instruments, tècniques concretes i suports que permetin donar resposta a aquesta demanda, compartida per diversos PCTs.

Per fer front a aquesta realitat la Asociación de Parques Tecnològicos de España y la entitat ENISA del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han endegat un projecte conjunt per organitzar aquesta activitat en 10 PCTs.

El projecte funciona sota la direcció dels Parcs LaSalle Techonva de Barcelona i el Parc Científic de Madrid que actuen com a Parcs tractors. L’objectiu és captar 100 idees de negoci, accelerar 32 start-ups i implicar 40 nous bussiness angels. Es prioritzaran els projectes que tinguin un component rellevant de base tecnològica.

Les fases del projecte inclouen:

– Aptenisa TT (train the trainers). 3 setmanes

– Aptenisa Start. 4 setmanes(8 workshops)

– Aptenisa launch. 8 setmanes (20 sessions, 4 tallers)

– Apte investor network (Sessions de formació orientades a inversors)

En aquesta primera ronda del projecte s’incorporen un màxim de 10 PCTs entre els quals figura el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. Atès l’impacte previsible en la dinàmica de les start-up a la zona d´influència del Parc i el seu ecosistema empresarial, tecnològic i d’innovació, el Parc ha proposat la participació de tècnics de l’Ajuntament de Lleida i la Universitat de Lleida, en previsió de les sinèrgies que poden resultar del projecte.